MVO

Steel Constructions streeft ernaar om een duurzaam bedrijf te zijn. Ondernemen draait volgens Steel Constructions niet alleen om geld verdienen, maar ook om mens en milieu. Als innovatief bedrijf proberen wij door slimme keuzes ons steentje bij te dragen aan een schonere en prettigere planeet.

Allereerst en allermeest gebeurt dat in de fabriek zelf. Dankzij de moderne techniek in ons bedrijf gebruiken wij zo’n 15% minder energie dan gemiddeld gebruikt wordt in een vergelijkbaar bedrijf. Deze energiereductie wordt onder meer verkregen doordat in onze fabriek overal milieuvriendelijke led-lampen hangen die tot 65% minder energie gebruiken dan normale tl-balken. Een andere vorm van energiebesparing is het gebruik van uitsluitend moderne machines met energiezuinige motoren.

Afval
In onze fabriek proberen wij zuinig om te springen met grondstoffen. Het is de bedoeling dat we zo weinig mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk van de originele grondstoffen hergebruiken. Het afval wordt bij Steel Constructions uiteraard gescheiden ingezameld. Hierdoor wordt het grootste deel van ons afval weer gerecycled.

Daarnaast proberen wij de uitstoot te beperken, onder meer doordat onze vrachtwagens rijden op de milieuvriendelijke Euro6-diesel.  Ook proberen wij de lasrook te beperken, door gebruik te maken van specifieke apparatuur waarmee onze medewerkers heel snel en doelgericht te werk kunnen gaan.

Duurzaam
Ook de producten die Steel Constructions maakt dragen bij aan een beter milieu: alle stalen voorwerpen die we maken worden thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) volgens de NEN-EN 1461-richtlijn. Voordeel hiervan is dat de levensduur aanzienlijk verlengd wordt: onze producten hoeven dus minder snel vervangen te worden.

Onze inzet voor een beter milieu is vastgelegd in een milieumanagementsysteem. Steel Constructions is dan ook ISO 14001-gecertificeerd. Dat betekent dat we niet alleen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van milieu(risico’s), maar dat we ook voortdurend op zoek zijn naar nieuwe manieren om onze milieuprestaties te verbeteren.

Personeelsbeleid
Tenslotte raakt ons MVO-beleid ook het eigen personeel. Wij streven ernaar om onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Maar ook als het gaat om de niet-fysieke veiligheid proberen wij onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Dat betekent dat elk personeelslid zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Werkverbanden zijn in principe voor de lange duur. Naast een goed inkomen bieden wij onze medewerkers een goede cao.

Meer weten over ons MVO-beleid? Neem contact op