Steel Constructions staat voor duurzaamheid. Dat dit bij ons geen holle kreet is, blijkt uit de toekenning van het certificaat NEN-ISO 14001. Bedrijven met deze normering beheersen hun milieuprestaties en zijn in staat om deze blijvend te verbeteren.

Om het certificaat NEN-ISO 14001 te behalen, hebben we een milieumanagementsysteem opgezet als onderdeel van ons bestaande managementsysteem. Hiermee besteden we structureel aandacht aan het milieu in onze bedrijfsvoering.

Het certificaat vertelt u, als afnemer van onze producten, dat wij:

  • Voldoen aan alle milieuwet- en regelgeving
  • De milieurisico’s in ons bedrijf beheersen
  • Streven naar permanente verbetering van onze milieuprestaties.

Internationale standaard
NEN-ISO 14001 geldt internationaal als de standaard voor een goed milieumanagementsysteem. Een bijkomend voordeel van ons systeem is dat we besparen op kosten voor onder meer energie, water en grondstoffen. En dat betekent voor u: extra scherpe prijzen.

Ook profiteren van onze lage prijzen? Offerte aanvragen